25.8.09

** Els recursos del mestre **

Com e dit abans, el treball que ens va tocar al meu grup i a mi va ser: Els recursos del mestre. La veritat que va ser un treball que ens va costar d’arrancar, al principi no l’enteníem bé i no sabíem per on tirar, però aviat vam saber redreçar-lo.

Tot i començar amb aquests entrebancs al final ens en vam saber sortir. L’exposició que vam fer a les companyes crec que va sortir força bé! Vam saber explicar d’una manera entenedora aquells conceptes que a nosaltres ens havia costat entendre.

A continuació deixo un petit resum sobre el treball que vam realitzar, on hi apareixen els conceptes més importants.

Per acabar, vull dir que fent aquest treball he après coneixements que no coneixia. Ens ha ajudat a conèixer els recursos dels quals pot disposar el mestre.

Competències digitals especifiques del mestre en relació a la tecnologia

Què és una competència: Una competència és la capacitat de posar en procés els diferents coneixements, habilitats i actituts a més dels valors de forma integral a las diferents interaccions que tenen els estudiants a la vida i al mercat laboral.

Competència digital:

Per viure en la societat del segle XXI, cal que els nens, nenes i adults, adquireixin competències relacionades amb l’ús de les Tecnologies (TIC). Aquestes competències es planifiquen a les diverses etapes i queden recollides al currículum d’educació infantil, primària, secundària, Batxillerat...

L’ús de la tecnologia rep el nom de competència digital; i el procés s’anomena alfabetització.

Documents de referència: Hi ha diversos documents que marquen quines haurien de ser les competències TIC dels docents; i se’n poden destacar dues:

1-Normes UNESCO:

Document on s'explica que el mestre haurà d'aprendre i posteriorment desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues i haurà de tenir la capacitat d'experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals de coneixement.

Hi ha tres nivells que haurien d’adquirir els docents per l’ús de la tecnologia:

-Nocions bàsiques de la tecnologia: els docents han de conèixer el funcionament bàsic, com les aplicacions d’activitat, un navegador... A més a més han de ser capaços d’utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols.

- Aprofundiment de coneixements: els docents han de conèixer tota una sèrie d’aplicacions i instruments, hi han de ser capaços d’utilitzar-les amb flexibilitat en diferents situacions.s. Han de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes. També han de ser capaços de crear contextos d’aprenentatge flexibles i en aquests contextos han d’integrar les activitats centrades en l’alumne i aplicar la tecnologia amb flexibilitat.

-Creació de coneixements: els docents han de saber utilitzar les tecnologies per fomentar les competències. Han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, i han de tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC.

2-Normes de la ISTE:

Dos documents diferenciats per docents i estudiants sobre les competències que haurien de tenir:

Normes Nacionals sobre la Tecnologia Educativa per a Docents: els docents haurien de ser competents en:

- Inspirar i facilitar l’aprenentatge i la creativitat dels estudiants.

-Planificar experiències d’aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis.

- Mostrar coneixements, habilitats i estratègies centrades en la societat digital.

- Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat.

- Millorar la pràctica Professional i la capacitat de lideratge.


Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants: els estudiants haurien de ser competents en:

- Creativitat i innovació

- Comunicació i col·laboració

- Investigació i fluïdesa en l’ús de la informació

- Pensament crític

- Ciutadania digital

-Funcionaments de la tecnologia i conceptes

** JClic **

Hem après a crear jocs educatius amb el programa JClic, un espai educatiu per a infants de totes les edats.


Per grups, hem realitzat una activitat amb aquest programa. Els passos a seguir són:
Primer de tot, entrar a la pàgina web http://clic.xtec.cat/es/jclic/ per descarregar-nos el programa i instal·lar el JClic author.
Quan el tenim descarregat, anem al menú superior i cliquem a Fitxer -> Nou projecte. Allà s'obrirà una pantalla i ens demanarà el nom del projecte. Una vegada ´l'haguem escollit, hem de desar·lo.
Per crear la nostra activitat, anem a la pestanya activitats i cliquem. Allà escollirem quin tipus d'activitat volem fer.
En aquest gran requadre només haurem de modificar l'apartat Ajuda, clicant a la pestanya que apareix al seu costat.
Tot seguir, canviem a l'altra subpestanya i cliquem finestra. Aquí haurem d'escollir l'estètica de la pàgina.
Després anem a l'altra subpestanya (MISSATGES) i omplim:
- Missatge inicial (enunciat per entendre l'exercici).
- Missatge final (Molt bé, perfecte!...).
Quan hem acabat amb aquesta pestanya, entrem a l'altra subpestanya Plafó. Aquí haurem d'escollir la mida del plafó, segons l'activitat que volem fer.
Per veure el resultat cliquem al PLAY i directament se'ns obrirà la pàgina web del JClic amb la nostra activitat.
Si està tot correcte i ens agrada el resultat, anem un altre cop a fitxer i desem la nostra activitat.

Les dues activitats que vaig realitzar juntament amb el meu grup van ser:
- Un joc on els infants havien d'associar els colors amb unes determinades fruites.
- Un puzzle on sortia una de les fruites de l’activitat anterior, la taronja.

La veritat es que vaig trobar que el JClic és un programa fàcil d’utilitzar i del que podem treure molt profit per treballar amb els nostres futurs alumnes. Adaptant els jocs a les seves edats i possibilitats.

** Editar vídeos del Youtube **

Hem après a editar vídeos del Youtube amb el Windows Movie Maker.

Instal·lem el Download Helper i, quan s’obri cliquem a Afegir-lo a Firefox -> Instal·lar-ho ara, reiniciem el firefox i ja el tenim instal·lat!

Una vegada el tenim instal·lat, anem al Youtube i busquem el vídeo que volem modificar. Una vegada escollit el vídeo cliquem a l’icona que dona voltes, és a dir, l'icona que ens diu Dowland Helper, triem el vídeo -> on el volem descarregar -> guardar.

El Youtube, però, fa servir el format flv i, per tant, hem de canviar el format per poder obrir el vídeo amb altres programes.

Per canviar el format hem d’anar al Firefox i:

Clicar a Eines -> Download Helper -> Preferences -> Conversion -> Conversion enabled -> D’acord.

Cliquem a l’icona d’abans de Download Helper amb el botó dret del ratolí -> Convert videos (on ens surt un quadre on indiquem el lloc on tenim el vídeo) -> Abrir -> Format WMV -> D’acord.

D’aquesta manera ja hem canviat el format i ara ja podem obrir el vídeo amb el Windows Movie Maker fent clic a importar vídeo.

Aquest programa ens permetrà fer muntatges amb fotos fixes o en moviment (vídeos).

** Treballs **

Ja hem repartit els temes sobre els que hem de realitzar els treballs. Al meu grup, compost per la Mariona Nova, l’Ana Cardila, l’Anna Tubau, la Neus Garcia i jo, ens ha tocat el tema 7: Els recursos del mestre.

S’ha de dir que és un dels treballs més complicats que hi ha i, a més a més, és un dels més feixucs, ja que no hi ha res pràctic. Però bé, poc a poc l’anirem entenent!

Ara la Loles ens deixa uns dies per anar avançant amb el treball i ens anirà fent alguna entrevista per tenir un control i un seguiment sobre aquests treballs.

** Word **

Avui hem fet servir diferents funcionalitats del word:

- Hem après a crear un índex

- Hem après a configurar els números de pàgina

- Hem après a posar una pàgina horitzontal entre verticals


Índex

No sabia que el word crees, tot sol, l’índex d’un treball i t’estalvies a tu la feina d’anar apuntant apartat per apartat i el numero de pàgina! Però ja ho diuen, Nunca te acostarás sin saber una cosa más” Així que, per qui no sàpiga com fer-lo, avui publicaré els passos a seguir:

Primer hem d’aplicar un format d’estil a cada apartat, posant “títol 1” als grans apartats, els més importants, i “subtítols” als que vulguem que surtin en segon pla.

Aquests estils els podem modificar al nostre gust, canviant la lletra, la grandària...


Quan ja tinguem tots els apartats amb l’estil corresponent procedirem a crear l’índex:

Clicarem a Referencias -> Tabla de contenido -> Insertar tabla de contenido

Ens sortirà un quadre on haurem de treure els hipervínculos.

Si després de fer l’índex canviem alguna part del treball, per modificar l’índex cliquem el botó dret del ratolí i cliquem a Actualizar campos -> Actualizar toda la tabla


Números de les pàgines

Si no volem que surti el número de la primera o les primeres pàgines hem de crear seccions:
Clicant a: Diseño de pàgina -> Saltos -> salto de sección a pàgina siguiente.

Les dues seccions, però, encara segueixen igual. El que hem de fer és anar a la segona i treure: Vincular a la anterior.
Ara si esborrem el numero de pàgina de la primera secció, els de la segona secció no s’esborraran.


Pàgina horitzontal

Des de la pàgina que volem posar en horitzontar hem de clicar a Diseño de pàgina -> Configuración de pàgina -> Horizontal -> De aquí en adelante.

Tot seguit, anem a la pàgina següent i fem el mateix però en posició vertical.

30.3.09

Video: Els 3 PorquetsA NTAE hem hagut de crear un video fent servir el windows movie maker.

Amb les meves companyes: la Mariona, la Ana, la Neus i l'Anna, hem creat un video on expliquem el conte dels 3 porquets.

Espero que us agradi!

16.3.09

** Google Docs **

Avui hem creat un Google Docs. És molt senzill!
Primer de tot hem escrit al google: Google Docs i l'hem creat seguint els passos de la pàgina utilitzant la conte de Gmail.

Aquet Google Docs és molt senzill d'utilitzar, és com un word.
Per crear un document hem d'anar a: Nou -> Document
En aquest podrem escriure-hi tot el que vulguem igual que a un word.

El que resulta més interessant d'aquesta pàgina és que, aquest document, el pots compartir amb altres companys i aquests també hi poden escriure i el poden modificar.
Per compartir el document amb altres hem de clicar a: Comparteix -> Comparteix-ho amb altres usuaris
Un cop compartit ja hi poden guardar informació i modificar la que ja hi ha escrita.

Aquest document ens anirà molt bé per realitzar el treball de NTAE, ja que tots podrem anar guardant l'informació i totes estarem al corrent d'aquesta!